Networking

Inżynieria Wymagań

Analiza Biznesowa

Dzień 1

Rejestracja uczestników

Opis warsztatów:

Warsztaty z języka Gherkin obejmowały będą zapoznanie z podstawowymi informacjami dotyczącymi zbierania wymagań. Warsztat pozwoli uczestnikom zrozumieć jak ważne jest prawidłowe zebranie oraz zapisanie wymagań. Uczestnicy przekonają się, że dobrze zdefiniowane wymagania są kluczem do zbudowania produktu, który spełni potrzeby i oczekiwania użytkowników. Podczas warsztatu przedstawione zostaną kroki zalecane podczas procesu zbierania wymagań. Omówione zostaną główne kryteria jakie powinny spełniać zebrane wymagania. Wyartykułowane zostaną główne zalety języka Gherkin. Gherkin przedstawiony zostanie jako narzędzie nie tylko do zbierania wymagań, ale także do tworzenia przez programistów scenariuszy do testów funkcjonalnych. Uczestnicy warsztatu będą mieli okazję przekonać się, że zapis wymagań w języku Gherkin jest jednoznaczny, przejrzysty i prosty do zrozumienia dla wszystkich zainteresowanych stron. W trakcie warsztatu zaprezentowany zostanie szablon wykorzystywany w języku Gherkin. Omówione będą wszystkie poszczególne elementy. Prowadzący pokaże konkretne przykłady scenariuszy i nauczy uczestników budować scenariusz w języku Gherkin. W ramach analizowania języka Gherkin w trakcie warsztatu zaznaczane będzie, że jest to język wspólny dla Analityka, Developera i Testera. Prowadzący przedstawi jak Gherkin ułatwia pracę poszczególnych osób w zespole projektowym.

Poziom: podstawowy

Wymagania dla uczestników: warsztaty będą przeprowadzane na komputerach, proszę o wzięcie ich ze sobą.

Opis warsztatów:

Klienci zazwyczaj mówią o tym, czego chcą i prawie nigdy nie wspominają o tym, czego potrzebują. Potrzeby biznesowe to kluczowa rzecz, na której powinien skupić się analityk jeśli zależy mu na opracowaniu rozwiązania, które istotnie pomoże klientowi w jego biznesie.

W trakcie tego warsztatu poznasz techniki, które pozwolą Ci tak prowadzić rozmowę z klientem, aby szybko i skutecznie określić istotne dla niego potrzeby biznesowe.

Kluczowe punkty warsztatu to:
* Co to jest ‚potrzeba biznesowa’ i jakie są jej rodzaje?
* Jak pytać o potrzeby biznesowe?
* W jaki sposób radzić sobie z impasami w trakcie rozmowy?
* Kiedy i jak sugerować klientowi inne niż oczekiwane przez niego rozwiązanie?

Poziom: podstawowy

Wymagania dla uczestników: brak specjalnych wymagań

Opis warsztatów:

Przypadki użycia to jedna z technik opisywania wymagań funkcjonalnych na systemy informatyczne. Pojawiły się w prostej postaci graficznej w UMLu od samego początku istnienia tego języka. Za prostym symbolem elipsy na diagramie przypadków użycia stoi jednak sporo technik budujących opis. Opis ten mówi jak ma być realizowana dana funkcjonalność. Powinien on zawierać wiele najdrobniejszych szczegółów dotyczących wykonania tej funkcjonalności przez programistów. Jest to jeden z najbardziej newralgicznych fragmentów projektu informatycznego mówiący o tym co faktycznie ma być zbudowane przez zespół projektowy i jak ma to wyglądać. Jest to również podstawa dla zespołu testowego aby sprawdzić czy stworzony system działa poprawnie. Oznacza to, że dobrze zrobione przypadki użycia to dobry projekt informatyczny.

Zapraszam na praktyczne warsztaty gdzie będzie można poznać tą technikę opisywania wymagań.

  • Jak stworzyć diagram przypadków użycia bazując na wymaganiach biznesowych?
  • Jak diagramem pokazać zakres systemu?
  • Do czego przypadki użycia przydają się kierownikowi projektu i jak mu je pokazać?
  • Jak wygląda opis przypadku użycia oraz jakimi metodami dostać informacje aby go uzupełnić?

Poziom: średniozaawansowany

Wymagania dla uczestników:

Podstawowa wiedza z UML na temat diagramu przypadków użycia.

Opis warsztatu:

Analiza biznesowa, business case, budżet, projekcje finansowe, biznes plan. W profesjonalnym świecie projektów operujemy tymi pojęciami niezależnie od rodzaju czy merytorycznej treści projektu. Rozumiemy o co chodzi. Wiemy również, że są to produkty projektu, tworzone przez ludzi dla ludzi. Czy w takim razie dobre praktyki definiowania wymagań i kreacja dobrych warunków współpracy interesariuszy ma zastosowanie do takich produktów? Gdzie kończy się analiza biznesowa i zaczyna inżynieria wymagań? Wreszcie, jak sprawić, by strategiczne decyzje dla projektu  zapadały w dobrze przygotowanym kontekście ekonomicznym? Taki jest cel tego warsztatu.

Poziom: podstawowy

Wymagania dla uczestników:

Profil zawodowy uczestnika warsztatu i wymagania startowe: Kierownik projektu, analityk wymagań, controller finansowy, analityk finansowy lub dowolna inna osoba posiadająca podstawowe zrozumienie roli business case w zarządzaniu projektem.

Forma warsztatu: praca w grupach na studiach przypadków, z porównaniem rozwiązań

Dlaczego warto przyjść?

Networking to określenie sztuki nawiązywania wartościowych relacji biznesowych. Jest podstawowym narzędziem pozwalającym osiągnąć w krótkim czasie sukces poprzez utrzymywanie relacji.

Twoja przewaga na rynku zwiększa się dzięki osobom, które znasz i które znają Ciebie oraz do kogo możesz dotrzeć za pomocą takiej sieci kontaktów.

Jest to wyjątkowa szansa na osobiste porozmawianie z ludźmi branży, wymiana opinii i doświadczeń.

Jeśli nie ustalasz celów dla siebie, jesteś skazany na pracowanie przy osiąganiu celów kogoś innego.

Brian Tracy

Dzień 2

Rejestracja uczestników
Przywitanie uczestników i oficjalne otwarcie konferencji.

Opis wystąpienia:

The presentation will be on 5 Key Challenges in Requirements Management with case study on New Product Development for medical device maker. I will introduce 5 most common challenges for requirements management and how to address them. In particular I will discuss these challenges through the use of a case study of medical device maker and their need for continuing innovations of new products.

Opis wykładu:

Podczas realizacji systemów informatycznych często skupiamy się na ich funkcjonalności, a to że dane oprogramowanie realizuje funkcję, której brak w oprogramowaniu konkurencyjnym jest często głównym wyróżnikiem jakości.

Wymagania niefunkcjonalne przez wielu analityków i inwestorów nie są darzone zbyt wielką atencją. A tymczasem to właśnie one, wydobyte na etapie analizy wymagań od kluczowych użytkowników, przedyskutowane z inwestorem pod kątem nadania im właściwych priorytetów, a następnie zaimplementowane w produkcie, mogą stanowić o powodzeniu tego produktu na rynku. O tym, że dane oprogramowanie wygra z konkurencją, będzie chętniej kupowane i użytkowane, a inwestor zrealizuje przy jego pomocy założone cele biznesowe.

W trakcie dyskusji chciałabym się podzielić swoimi doświadczeniami w tym zakresie w kontekście różnorodnych projektów informatycznych oraz różnych rodzajów oprogramowania, które podczas realizacji tych projektów zostały wytworzone.

Opis wykładu:

O ewolucji analizy biznesowej i przyszłości zawodu analityka w obecnych i prognozowanych warunkach otoczenia. O multidyscyplinarności i zacieraniu się granic między dziedzinami, o wszechstronności i potrzebie specjalizacji – jak odnaleźć się na rynku usług analitycznych i jak powinien/będzie wyglądać „nowoczesny” analityk.

Poziom: zaawansowany

Wymagania dla uczestników: Znajomość pojęć: BPMN, UML, OMG, Agile, Prince 2, UX, PM, Quality management, Lean

Opis wystąpienia:

W prezentacji omówione będą powody wprowadzania zmian i innowacji oraz rozpoczynania odważniejszych działań przez przedsiębiorstwa. Klienci oczekują stałej poprawy jakości usług i obniżenia cen. Zmusza to przedsiębiorstwa do szybszego i odważniejszego wprowadzania innowacji. Przedsiębiorstwa napotykają nowe zagrożenia. Wspomniana zostania kluczowa rola wytwarzania oprogramowania. W prezentacji przedstawione zostaną także obecne trendy: nie kupujemy narzędzi, korzystamy ze zautomatyzowanego dostarczania usług. Wszystko przenosi się obecnie do chmury. Wymaga to poważnych zmian w sposobie tworzenia oprogramowania. Starsze systemy nie są w stanie wspierać tempa rozwoju biznesu. Czas wprowadzania na rynek integracji i budowania nowych usług liczy się teraz w tygodniach, a nie miesiącach. Utrzymanie wysokiej jakości i bezpieczeństwa produktów wymaga od firm wdrożenia zwinności w całej organizacji. Ale zwinność to nie tylko spotkania scrum. Zwinność powinna być rozumiana jako możliwość szybkiego wdrożenia zmian w środowisku produkcyjnym.Należy wspierać zespoły i procesy IT przy użyciu odpowiednich architektur, narzędzi i metod. Obecne trendy to: wdrożenie mikroprzedsiębiorstw, opracowywanie i automatyzacja procesów QA.

Czego uczestnicy dowiedzą się z prezentacji:

  • Co to są mikro-usługi?
  • Co to DevOps?
  • Co to jest zautomatyzowana kontrola jakości w rozwoju oprogramowania?

Opis wystąpienia:

Cyfrowa transformacja, przemysł 4.0 niosą za sobą wymagania, którym każdy biznes – niezależnie od branży czy sektora, będzie musiał stawić czoła. Technologia cloud computing z niemal nieograniczoną możliwością przetwarzania danych, usługami Uczenia Maszynowego, analizy Big Data, Sztucznej Inteligencji czy Internetu Rzeczy niesie ogrom możliwości biznesowych a jednocześnie pociąga ryzyko związane z cyberbezpieczeństwem konsumentów-użytkowników. Jakie wymagania powinniśmy stawiać dostawcy chmury, żeby zminimalizować to ryzyko? Podczas sesji zajmiemy się bezpieczeństwem chmury obliczeniowej, poznamy fundamentalne zasady, którymi należy się kierować wybierając dostawcę tej technologii oraz pokażemy, jak wygląda cybernetyczna fortyfikacja w Microsoft.

Opis wystąpienia:

Jak zaangażować cały zespół, w tym programistów i testerów, w zgłębianie dziedziny biznesu?

Jak budować ich kompetencje by stali się wartościowym partnerem w szukaniu i ewaluacji rozwiązań dla wyzwań, szans i ryzyk biznesowych organizacji?

I w końcu, jak utrzymać w projekcie tych doświadczonych specjalistów?

By odpowiedzieć na te wyzwania musimy poznać perspektywę programisty na analizę i wiedzę biznesową oraz zrozumieć mechanizmy, przez które programiści w wielu przypadkach zaniedbują rozwój tych kompetencji.

Przedstawię wybrane zagadnienia z Domain-Driven Design i wskażę sposoby ich wykorzystania by trwale wpłynąć na wartości, zainteresowania i codzienne zachowania programistów. W konsekwencji, by poznawanie i gromadzenie wiedzy biznesowej było interesującym wyzwaniem i kluczowym krokiem do zaprogramowania ich wymarzonego projektu.

Opis wystąpienia:

24 maja 2016 r. Parlament Europejski przyjął ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO), które harmonizuje ochronę danych osobowych na terenie Unii Europejskiej. Jego egzekwowalność rozpocznie się 25 maja 2018 r. Dla firm jest to spore wyzwanie ze względów wprowadzenia zmian w stosowanych technologiach i procedurach przetwarzania danych osobowych. Dla obywateli UE rozporządzenie niesie wiele przywilejów, które pozwolą im na większą kontrolę nad swoją prywatnością. Co zrobić i od czego zacząć, żeby pogodzić interesy jednych i drugich? Podczas prelekcji skupimy się nad nowymi wymaganiami prawnymi, ich wdrożeniem oraz tym, jakie wyzwania nas czekają.

Opis wystąpienia:

Doświadczenia wielu państw (w tym m.in. US, UK, Holandii oraz Danii) wyraźnie pokazują, że wdrożenie metodyk Agile może w istotny sposób zwiększyć efektywność realizacji projektów informatycznych. Co istotne, dotyczy to w równym stopniu sektora prywatnego jak i publicznego. Celem wystąpienia jest przedstawienie filozofii oraz podstawowych założeń metodyk Agile, z uwzględnieniem tzw. „czynników zwinności” oraz możliwości ich zastosowania w reżimie polskiego systemu zamówień publicznych.