Darryl W. Booker - KEYNOTE SPEAKER
Darryl W. Booker - KEYNOTE SPEAKERMT&DC Instructor and Consultant

He is a master instructor and senior consultant with MT&DC and TwentyEighty Strategy Execution in the field of project management and business analysis. He has worked in the IT field since 1983. He gained his experience from years of working at IBM in various capacities including performance consulting, requirements gathering and analysis, application design and development, process and project management. He is an international consultant, trainer, and speaker. He focuses on strategic business intelligence and competitive advantage, having worked with a host of Fortune 500 and Global 2000 companies.

The presentation will be on 5 Key Challenges in Requirements Management with case study on New Product Development for medical device maker. I will introduce 5 most common challenges for requirements management and how to address them. In particular I will discuss these challenges through the use of a case study of medical device maker and their need for continuing innovations of new products.
Michał Bartyzel
Michał BartyzelKonsultant i trener

Zajmuję się przede wszystkim ułatwianiem współpracy na linie IT – biznes, uzwinnianiem organizacji, refaktoryzacją i efektywnością pracy.
Technikami, które opracowuję dzielę się w artykułach w magazynie Programista, portalu InfoQ, blogu, konferencjach. Jestem autorem książek: „Oprogramowanie szyte na miarę. Jak rozmawiać z klientem, który nie wie, czego chce?” (Helion, 2012 i 2015), „Getting Things Programmed” (Helion, 2016), „Conversation Patterns for Software Professionals” (InfoQ).
Moja praca w liczbach to:
• ~500 dni poprowadzonych szkoleń
• 9 projektów związanych ze zwinną transformacją
• 40+ artykułów w prasie branżowej
• 4 napisane książki
• 80+ klientów min.: Agora, Grupa Allegro, ING Usługi Finansowe, Lufthansa Systems Polska, Nokia Siemens Networks, Opera Software, Samsung R&D Institute Poland, Nordea Bank AB (…)

Prowadzę blog http://www.gettingthingsprogrammed.pl

Klienci zazwyczaj mówią o tym, czego chcą i prawie nigdy nie wspominają o tym, czego potrzebują. Potrzeby biznesowe to kluczowa rzecz, na której powinien skupić się analityk jeśli zależy mu na opracowaniu rozwiązania, które istotnie pomoże klientowi w jego biznesie.
W trakcie tego warsztatu poznasz techniki, które pozwolą Ci tak prowadzić rozmowę z klientem, aby szybko i skutecznie określić istotne dla niego potrzeby biznesowe.

Kluczowe punkty warsztatu to:

  • Co to jest ‚potrzeba biznesowa’ i jakie są jej rodzaje?
  •  Jak pytać o potrzeby biznesowe?
  • W jaki sposób radzić sobie z impasami w trakcie rozmowy?
  • Kiedy i jak sugerować klientowi inne niż oczekiwane przez niego rozwiązanie?
Karolina Zmitrowicz
Karolina ZmitrowiczKonsultant

Karolina Zmitrowicz pracuje w branży IT od ponad 10 lat. Posiada międzynarodowe doświadczenie w zakresie analizy biznesowej i inżynierii wymagań, zarządzania jakością i zarządzania projektami. Podczas swojej kariery pełniła różne role, od testera, poprzez analityka i projektanta, po koordynatora projektów, co umożliwiło jej poznanie wielu aspektów realizacji projektów IT i nauczyło postrzegania podejmowanych tematów z różnych punktów widzenia. Praca w międzynarodowych, wielokulturowych zespołach projektowych wykształciła w niej nie tylko umiejętności efektywnego planowania i koordynacji złożonych działań, ale i doskonałe umiejętności interpersonalne.

Obecnie pracuje jako niezależny konsultant IT w obszarze biznesu i technologii wspierając organizacje m.in. w planowaniu i realizacji procesów analitycznych oraz czynności zarządzania jakością na przestrzeni całego cyklu życia rozwiązania. Zdobyte doświadczenie wykorzystuje jako podstawę do rozwoju własnych metod doskonalenia procesów wytwarzania kładąc nacisk przede wszystkim na transparentność, efektywność i spójność procesów z celami biznesowymi przy jednoczesnej elastyczności i uniwersalności zastosowanych rozwiązań.

Karolina jest autorką kilkanastu publikacji z obszaru zarządzania jakością, testowania, analizy biznesowej i zarządzania zespołem oraz książek m.in. Inżynieria wymagań w praktyce (PWN 2014). Jest wykładowcą akademickim na WSB w Gdańsku na studiach podyplomowych na kierunku Tester oprogramowania oraz kierownikiem studiów podyplomowych na kierunku Inżynieria wymagań w projektach informatycznych.

O ewolucji analizy biznesowej i przyszłości zawodu analityka w obecnych i prognozowanych warunkach otoczenia. O multidyscyplinarności i zacieraniu się granic między dziedzinami, o wszechstronności i potrzebie specjalizacji – jak odnaleźć się na rynku usług analitycznych i jak powinien/będzie wyglądać „nowoczesny” analityk.

Poziom zaawansowany
Znajomość pojęć: BPMN, UML, OMG, Agile, Prince 2, UX, PM, Quality management, Lean

Marek Gmerski
Marek GmerskiEkonomista – informatyk, od 2006 roku freelancer

Ekonomista – informatyk, od 2006 roku freelancer. Członek Rady Programowej kwartalnika “Strefa PMI”, członek PMI.

16-letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami, zwłaszcza w obszarze ratowania projektów zagrożonych, organizacji projektów konsorcjalnych z dużym udziałem podwykonawców, programów projektów realizowanych przez grupy kapitałowe.

Specjalista w dziedzinie controllingu w organizacjach projektowych i procesowych usługowych, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru IT.

Obecnie blisko związany z firmą ValueTank (szkolenia, konsulting), TUW „TUW” (kierownik wdrożenia systemu likwidacji szkód) oraz Elektrometal Energetyka SA (doradca zarządu ds. projektów).

Współpracuje z SGH i ALK w roli wykładowcy na studiach podyplomowych. Publikuje w: Strefa PMI, Controlling i rachunkowość zarządcza, Controlling i zarządzanie.

Wystąpienie: „Business case projektu informatycznego z perspektywy kluczowych interesariuszy. Gdzie się kończy analiza biznesowa i zaczyna inżynieria wymagań ?”

Analiza biznesowa, business case, budżet, projekcje finansowe, biznes plan. W profesjonalnym świecie projektów operujemy tymi pojęciami niezależnie od rodzaju czy merytorycznej treści projektu. Rozumiemy o co chodzi. Wiemy również, że są to produkty projektu, tworzone przez ludzi dla ludzi. Czy w takim razie dobre praktyki definiowania wymagań i kreacja dobrych warunków współpracy interesariuszy ma zastosowanie do takich produktów? Gdzie kończy się analiza biznesowa i zaczyna inżynieria wymagań? Wreszcie, jak sprawić, by strategiczne decyzje dla projektu  zapadały w dobrze przygotowanym kontekście ekonomicznym? Taki jest cel tego warsztatu.

Profil zawodowy uczestnika warsztatu i wymagania startowe:

Kierownik projektu, analityk wymagań, controller finansowy, analityk finansowy lub dowolna inna osoba posiadająca podstawowe zrozumienie roli business case w zarządzaniu projektem.

Forma warsztatu: praca w grupach na studiach przypadków, z porównaniem rozwiązań

Sylwia Stefaniak
Sylwia StefaniakHouse of Cloud Project Manager

Sylwia Stefaniak jest odpowiedzialna za prowadzenie i rozwój projektu House of Cloud w Microsoft. Jego głównym celem jest utrzymanie jednolitej bazy wiedzy zawierającej informacje pozwalające na szybką odpowiedź na pytania klientów dotyczące polskich wymagań prawnych i organizacyjnych związanych z wdrożeniem usług chmury publicznej.

Sylwia współpracuje z branżą informatyczną od 7 lat. Doświadczenie zawodowe zdobywała we współpracy z uczelniami wyższymi oraz ze szkoleniowymi centrami Microsoft. Większość prowadzonych przez nią projektów dotyczyło dostarczania usług edukacyjnych w sposób stacjonarny, jak i zdalny. Zaowocowało to zdobyciem doświadczenia przy prowadzeniu projektów badawczych, szkoleniowych, testów bezpieczeństwa oraz projektów chmurowych.

24 maja 2016 r. Parlament Europejski przyjął ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO), które harmonizuje ochronę danych osobowych na terenie Unii Europejskiej. Jego egzekwowalność rozpocznie się 25 maja 2018 r. Dla firm jest to spore wyzwanie ze względów wprowadzenia zmian w stosowanych technologiach i procedurach przetwarzania danych osobowych. Dla obywateli UE rozporządzenie niesie wiele przywilejów, które pozwolą im na większą kontrolę nad swoją prywatnością. Co zrobić i od czego zacząć, żeby pogodzić interesy jednych i drugich? Podczas prelekcji skupimy się nad nowymi wymaganiami prawnymi, ich wdrożeniem oraz tym, jakie wyzwania nas czekają.
Ewa Brzeska
Ewa BrzeskaManager i doradca IT, współwłaścicielka Ebitech Sp. z o.o.

Od ponad 25 lat związana czynnie z branżą IT. W tym czasie uczestniczyła w realizacji wielu projektów informatycznych, pełniąc rolę kierownika projektów, analityka, projektanta, architekta i programisty. Wśród zrealizowanych przez nią systemów znajdują się rozwiązania wspomagające zarządzanie różnymi sferami biznesu i produkcji, dedykowane na różne platformy systemowe i sprzętowe.

Skutecznie zarządza projektami i produktami informatycznymi oraz produkcją oprogramowania. Zajmuje się konsultingiem i doradztwem IT, wykorzystując przy tym bogate doświadczenie praktyczne oraz wiedzę teoretyczną, zdobytą między innymi w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Współzałożycielka Stowarzyszenia Inżynierii Wymagań, Członek Zarządu I kadencji, obecnie Członek Komisji Rewizyjnej.

Podczas realizacji systemów informatycznych często skupiamy się na ich funkcjonalności, a to że dane oprogramowanie realizuje funkcję, której brak w oprogramowaniu konkurencyjnym jest często głównym wyróżnikiem jakości.

Wymagania niefunkcjonalne przez wielu analityków i inwestorów nie są darzone zbyt wielką atencją. A tymczasem to właśnie one, wydobyte na etapie analizy wymagań od kluczowych użytkowników, przedyskutowane z inwestorem pod kątem nadania im właściwych priorytetów, a następnie zaimplementowane w produkcie, mogą stanowić o powodzeniu tego produktu na rynku. O tym, że dane oprogramowanie wygra z konkurencją, będzie chętniej kupowane i użytkowane, a inwestor zrealizuje przy jego pomocy założone cele biznesowe.

W trakcie dyskusji chciałabym się podzielić swoimi doświadczeniami w tym zakresie w kontekście różnorodnych projektów informatycznych oraz różnych rodzajów oprogramowania, które podczas realizacji tych projektów zostały wytworzone.

Olga Budziszewska
Olga Budziszewska
Zwolenniczka nowych technologii w biznesie i edukacji  oraz orędowniczka budowania kultury bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.  Zawodowo: badacz rynku, kryminolog i specjalista ds. zarządzania bezpieczeństwem informacji. Już w trakcie studiów zaczęła realizować badania rynku dla organizacji pozarządowych oraz administracji publicznej. We współpracy z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim oraz agencjami badawczymi prowadziła projekty m.in w obszarze satysfakcji klienta, ochrony zdrowia, edukacji i biznesu. Od 3,5 roku pracuje w  Microsoft – najpierw w projekcie łączącym platformę Microsoft Azure z technologiami open source obecnie przy realizacji programu wspierającego cyberbezpieczeństwo w chmurze publicznej Microsoft Azure.
Cyfrowa transformacja, przemysł 4.0 niosą za sobą wymagania, którym każdy biznes – niezależnie od branży czy sektora, będzie musiał stawić czoła. Technologia cloud computing z niemal nieograniczoną możliwością przetwarzania danych, usługami Uczenia Maszynowego, analizy Big Data, Sztucznej Inteligencji czy Internetu Rzeczy niesie ogrom możliwości biznesowych a jednocześnie pociąga ryzyko związane z cyberbezpieczeństwem konsumentów-użytkowników. Jakie wymagania powinniśmy stawiać dostawcy chmury, żeby zminimalizować to ryzyko? Podczas sesji zajmiemy się bezpieczeństwem chmury obliczeniowej, poznamy fundamentalne zasady, którymi należy się kierować wybierając dostawcę tej technologii oraz pokażemy, jak wygląda cybernetyczna fortyfikacja w Microsoft.
Łukasz Nowacki
Łukasz NowackiProject Manager

Project Manager w gdańskiej firmie Neoteric. Entuzjasta metodyk zwinnych i certyfikowany Scrum Master. Jako miłośnik techniki tworzenia oprogramowania przy wykorzystaniu BDD (behavior-driven development) ceni jasną komunikację, a nad wymaganiami najchętniej dyskutuje przy użyciu języka Gherkin.

Obdarzony biznesowym instynktem, doskonale rozumie oczekiwania klientów i potrafi połączyć je z potrzebami użytkownika i możliwościami zespołu pracującego nad projektem. Skutecznie łączy wiedzę z różnych dziedzin, wykorzystując przy tym doświadczenia zdobyte w czasie studiów (Budownictwo na Politechnice Gdańskiej) i pracy zawodowej. Pełen energii do działania, a przy tym ambitny i dokładny.

Na co dzień szczęśliwy mąż i ojciec.

Opis warsztatów:

Warsztaty z języka Gherkin obejmowały będą zapoznanie z podstawowymi informacjami dotyczącymi zbierania wymagań. Warsztat pozwoli uczestnikom zrozumieć jak ważne jest prawidłowe zebranie oraz zapisanie wymagań. Uczestnicy przekonają się, że dobrze zdefiniowane wymagania są kluczem do zbudowania produktu, który spełni potrzeby i oczekiwania użytkowników. Podczas warsztatu przedstawione zostaną kroki zalecane podczas procesu zbierania wymagań. Omówione zostaną główne kryteria jakie powinny spełniać zebrane wymagania. Wyartykułowane zostaną główne zalety języka Gherkin. Gherkin przedstawiony zostanie jako narzędzie nie tylko do zbierania wymagań, ale także do tworzenia przez programistów scenariuszy do testów funkcjonalnych. Uczestnicy warsztatu będą mieli okazję przekonać się, że zapis wymagań w języku Gherkin jest jednoznaczny, przejrzysty i prosty do zrozumienia dla wszystkich zainteresowanych stron. W trakcie warsztatu zaprezentowany zostanie szablon wykorzystywany w języku Gherkin. Omówione będą wszystkie poszczególne elementy. Prowadzący pokaże konkretne przykłady scenariuszy i nauczy uczestników budować scenariusz w języku Gherkin. W ramach analizowania języka Gherkin w trakcie warsztatu zaznaczane będzie, że jest to język wspólny dla Analityka, Developera i Testera. Prowadzący przedstawi jak Gherkin ułatwia pracę poszczególnych osób w zespole projektowym.

Poziom: podstawowy

Wymagania dla uczestników: warsztaty będą przeprowadzane na komputerach, proszę o wzięcie ich ze sobą.

Piotr Kaniewski
Piotr KaniewskiPrawnik, associate w Praktyce Transformacji Cyfrowych Kancelarii Maruta Wachta
Prawnik, associate w Praktyce Transformacji Cyfrowych Kancelarii Maruta Wachta. Specjalista w zakresie prawa nowych technologii oraz własności intelektualnej. W ramach bieżącej praktyki zajmuje się obsługą transakcji IT, w tym projektowaniem oraz negocjowaniem kontraktów na wdrożenie oraz utrzymanie systemów informatycznych. Współautor opinii prawnej w sprawie możliwości i sposobu wykorzystania metodyki Agile w projektach informatycznych realizowanych z zastosowaniem ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz dobrych praktyk w zakresie stosowania metodyk Agile w projektach informatycznych zrealizowanych na zlecenie Ministerstwa Cyfryzacji. Aplikant adwokacki w Izbie Adwokackiej w Warszawie.
Opis wystąpienia:

Doświadczenia wielu państw (w tym m.in. US, UK, Holandii oraz Danii) wyraźnie pokazują, że wdrożenie metodyk Agile może w istotny sposób zwiększyć efektywność realizacji projektów informatycznych. Co istotne, dotyczy to w równym stopniu sektora prywatnego jak i publicznego. Celem wystąpienia jest przedstawienie filozofii oraz podstawowych założeń metodyk Agile, z uwzględnieniem tzw. „czynników zwinności” oraz możliwości ich zastosowania w reżimie polskiego systemu zamówień publicznych.

Jakub Krysa
Jakub KrysaPrawnik, associate w Praktyce Zamówień Publicznych oraz Transformacji Cyfrowych Kancelarii Maruta Wachta
Prawnik, associate w Praktyce Transformacji Cyfrowych Kancelarii Maruta Wachta. Specjalista w zakresie prawa nowych technologii oraz własności intelektualnej. W ramach bieżącej praktyki zajmuje się obsługą transakcji IT, w tym projektowaniem oraz negocjowaniem kontraktów na wdrożenie oraz utrzymanie systemów informatycznych. Współautor opinii prawnej w sprawie możliwości i sposobu wykorzystania metodyki Agile w projektach informatycznych realizowanych z zastosowaniem ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz dobrych praktyk w zakresie stosowania metodyk Agile w projektach informatycznych zrealizowanych na zlecenie Ministerstwa Cyfryzacji. Aplikant adwokacki w Izbie Adwokackiej w Warszawie.

Opis wystąpienia:

Doświadczenia wielu państw (w tym m.in. US, UK, Holandii oraz Danii) wyraźnie pokazują, że wdrożenie metodyk Agile może w istotny sposób zwiększyć efektywność realizacji projektów informatycznych. Co istotne, dotyczy to w równym stopniu sektora prywatnego jak i publicznego. Celem wystąpienia jest przedstawienie filozofii oraz podstawowych założeń metodyk Agile, z uwzględnieniem tzw. „czynników zwinności” oraz możliwości ich zastosowania w reżimie polskiego systemu zamówień publicznych.

Piotr Ślęzak
Piotr ŚlęzakEkspert

Jestem ekspertem działającym na styku biznesu i IT. Na co dzień działam jako manager i trener, prowadzący i realizujący złożone projekty doradcze i wdrożeniowe, szkolenia i warsztaty z zagadnień współpracy biznesu i IT.
W swojej karierze założyłem takie organizacje jak Stowarzyszenie Jakości Systemów Informatycznych CORRSE, ForProgress czy Oxford Acoustic. Od wielu lat jestem członkiem Stowarzyszenia Jakości Systemów Informatycznych, Stowarzyszenia Inżynierii Wymagań i rad programowych wielu konferencji.

Od kilkunastu lat zajmuję się tematyką rozwiązań IT i ich wsparciem dla biznesu. Koncentruję się na propagowaniu przekładania teorii metodycznych na praktykę.

Od zawsze kieruję się biznesowym zastosowaniem dostarczanych rozwiązań. Jestem ogromnym zwolennikiem dopasowywania narzędzi do organizacji a nie odwrotnie.
W swoich działaniach przedkładam ludzi i współpracę między nimi ponad procedury, standardy i narzędzia.

Doradzałem firmom z całego świata takim jak PZU, Link4, GDII, Plus, Orange, T-Mobile, Netia, Play, Ericsson, Narodowy Bank Polski, BNP Paribas, PKO BP, Pekao SA, ABB, Sabre, Chèque Déjeuner, Delphi Automotive, Tieto, IDG, Wojskowa Akademia Techniczna oraz instytucjom rządowym np. Ministerstwu Finansów, Izbom Skarbowym, Izbom Celnym czy Agencji Rynku Rolnego.
Regularnie występuję na najważniejszych konferencjach dotyczących innowacyjności i jakości w IT.

Pisuję do takich czasopism jak Computerworld i QUALE.

Opis warsztatów:

Przypadki użycia to jedna z technik opisywania wymagań funkcjonalnych na systemy informatyczne. Pojawiły się w prostej postaci graficznej w UMLu od samego początku istnienia tego języka. Za prostym symbolem elipsy na diagramie przypadków użycia stoi jednak sporo technik budujących opis. Opis ten mówi jak ma być realizowana dana funkcjonalność. Powinien on zawierać wiele najdrobniejszych szczegółów dotyczących wykonania tej funkcjonalności przez programistów. Jest to jeden z najbardziej newralgicznych fragmentów projektu informatycznego mówiący o tym co faktycznie ma być zbudowane przez zespół projektowy i jak ma to wyglądać. Jest to również podstawa dla zespołu testowego aby sprawdzić czy stworzony system działa poprawnie. Oznacza to, że dobrze zrobione przypadki użycia to dobry projekt informatyczny.

Zapraszam na praktyczne warsztaty gdzie będzie można poznać tą technikę opisywania wymagań.

  • Jak stworzyć diagram przypadków użycia bazując na wymaganiach biznesowych?
  • Jak diagramem pokazać zakres systemu?
  • Do czego przypadki użycia przydają się kierownikowi projektu i jak mu je pokazać?
  • Jak wygląda opis przypadku użycia oraz jakimi metodami dostać informacje aby go uzupełnić?

Wymagania do uczestników:

Podstawowa wiedza z UML na temat diagramu przypadków użycia.

Mateusz Kurleto
Mateusz KurletoFounded Neoteric, Co-founded AmberHub and spun-off SkillHunt, Appoint.ly and SaaSManager
CEO firmy Neoteric; Specjalista z zakresu inżynierii wymagań, szacowania pracochłonności projektów informatycznych i zarządzania wytwarzaniem oprogramowania. Swoją praktykę buduje prowadząc firmę NEOTERIC, która zajmuje się budowaniem dedykowanych systemów IT.

W prezentacji omówione będą powody wprowadzania zmian i innowacji oraz rozpoczynania odważniejszych działań przez przedsiębiorstwa. Klienci oczekują stałej poprawy jakości usług i obniżenia cen. Zmusza to przedsiębiorstwa do szybszego i odważniejszego wprowadzania innowacji. Przedsiębiorstwa napotykają nowe zagrożenia. Wspomniana zostania kluczowa rola wytwarzania oprogramowania. W prezentacji przedstawione zostaną także obecne trendy: nie kupujemy narzędzi, korzystamy ze zautomatyzowanego dostarczania usług. Wszystko przenosi się obecnie do chmury. Wymaga to poważnych zmian w sposobie tworzenia oprogramowania. Starsze systemy nie są w stanie wspierać tempa rozwoju biznesu. Czas wprowadzania na rynek integracji i budowania nowych usług liczy się teraz w tygodniach, a nie miesiącach. Utrzymanie wysokiej jakości i bezpieczeństwa produktów wymaga od firm wdrożenia zwinności w całej organizacji. Ale zwinność to nie tylko spotkania scrum. Zwinność powinna być rozumiana jako możliwość szybkiego wdrożenia zmian w środowisku produkcyjnym.Należy wspierać zespoły i procesy IT przy użyciu odpowiednich architektur, narzędzi i metod. Obecne trendy to: wdrożenie mikroprzedsiębiorstw, opracowywanie i automatyzacja procesów QA.

Czego uczestnicy dowiedzą się z prezentacji:

Co to są mikro-usługi?

Co to DevOps?

Co to jest zautomatyzowana kontrola jakości w rozwoju oprogramowania?

Michał Michaluk
Michał MichalukProgramista, trener programistów, audytor i „Magda Gessler dla projektów IT”

Programista, trener programistów, audytor i „Magda Gessler dla projektów IT”

Inżynier Oprogramowania doświadczony w wytwarzaniu oprogramowania zarówno dla startup-ów o jeszcze nieustalonym modelu biznesowym, jak i dojrzałych korporacji z klasycznym modelem wytwarzania oprogramowania.

Po tych doświadczeniach jest pewien, że skupienie wszystkich członków zespołu na:

  • wartości biznesowej dostarczanej przez oprogramowanie oraz
  • głębokie zrozumienie dziedziny biznesowej, do której oprogramowanie jest dedykowane

jest kluczem do sukcesu projektów i zrównoważonego wieloletniego rozwoju oprogramowania.

Opis wystąpienia:

Jak zaangażować cały zespół, w tym programistów i testerów, w zgłębianie dziedziny biznesu?

Jak budować ich kompetencje by stali się wartościowym partnerem w szukaniu i ewaluacji rozwiązań dla wyzwań, szans i ryzyk biznesowych organizacji?

I w końcu, jak utrzymać w projekcie tych doświadczonych specjalistów?

By odpowiedzieć na te wyzwania musimy poznać perspektywę programisty na analizę i wiedzę biznesową oraz zrozumieć mechanizmy, przez które programiści w wielu przypadkach zaniedbują rozwój tych kompetencji.

Przedstawię wybrane zagadnienia z Domain-Driven Design i wskażę sposoby ich wykorzystania by trwale wpłynąć na wartości, zainteresowania i codzienne zachowania programistów. W konsekwencji, by poznawanie i gromadzenie wiedzy biznesowej było interesującym wyzwaniem i kluczowym krokiem do zaprogramowania ich wymarzonego projektu.