Uprzejmie informujemy, że:

 1. Udział w konferencji należy zgłaszać wyłącznie przez formularz rejestracyjny. Nie przyjmujemy zgłoszeń mailowych.
 2. W przypadku zarejestrowania uczestnictwa w konferencji osoby niezgłoszonej poprzez formularz Organizator ma prawo obciążyć takiego uczestnika pełną opłatą konferencyjną, która wynosi 550 zł netto+ 23% VAT.
 3. Dokonanie rejestracji udziału jest równoznaczne z wpisaniem się na listę uczestników konferencji i obowiązkiem zapłaty. Niedokonanie opłaty nie jest równoznaczne z rezygnacją uczestnictwa.
 4. Koszty zakwaterowania i przejazdu nie są uwzględnione w cenie opłaty konferencyjnej.
 5. Ceny biletów obejmują:
  1. udział w dowolnych sesjach (w zależności od zakupionego biletu)
  2. lunch i przerwy kawowe
  3. udział w wieczornej imprezie networkingowej (tylko dla biletów: pełen pakiet)
  4. materiały uczestnika konferencji- GiftBag
  5. dostęp do materiałów udostępnionych przez prelegentów po konferencji
 6.  Ceny biletów nie zawierają podatku VAT w wysokości 23%. Do każdego biletu doliczana jest opłata transakcyjna wynikająca z korzystania z serwisu rejestracyjnego.
 7. W przypadku zmiany uczestnika konferencji wpłacona opłata za konferencję nie jest zwracana przez Organizatora. Osoba zgłaszająca uczestnika jest zobowiązana powiadomić niezwłocznie Organizatora o zmianie uczestnika poprzez zgłoszenie na adres: kontakt [at] siw.org.pl. najpóźniej do 6 maja 2018 r.
 8. W przypadku, gdy uczestnik nie weźmie udziału w konferencji, bądź dokona rezygnacji z jej uczestnictwa nie otrzyma on zwrotu opłaty za bilet. W przypadku niemożliwości uczestniczenia w wydarzeniu z przyczyn losowych możliwe jest zgłoszenie do organizatora osoby zastępującej.
 9. Za członków Stowarzyszenia Inżynierii Wymagań uznane są osoby, które mają uregulowane płatności składkowe, w tym za 2018 rok.