KODY RABATOWE:

Kody rabatowe dotyczą jedynie biletu: Pełen pakiet (I i II dzień).

W polu: „Wpisz kod promocyjny” wprowadź jeden z kodów:

 • Jeśli jesteś członkiem SIW50% zniżki (swój indywidualny kod otrzymałeś w mailu, jeśli nie otrzymałeś maila napisz do nas).
 • Jeśli zgłaszasz Firmę:
  • 3 i więcej osób – 25% zniżki: KOD: Xi7yas1sal
  • 2 osoby – 10% zniżki: KOD: h3s1yfzuks
Uprzejmie informujemy, że:

 1. Udział w konferencji należy zgłaszać wyłącznie przez formularz rejestracyjny. Nie przyjmujemy zgłoszeń mailowych.
 2. W przypadku zarejestrowania uczestnictwa w konferencji osoby niezgłoszonej poprzez formularz Organizator ma prawo obciążyć takiego uczestnika pełną opłatą konferencyjną, która wynosi 550 zł netto+ 23% VAT.
 3. Dokonanie rejestracji udziału jest równoznaczne z wpisaniem się na listę uczestników konferencji i obowiązkiem zapłaty. Niedokonanie opłaty nie jest równoznaczne z rezygnacją uczestnictwa.
 4. Promocje nie łączą się.
 5. Koszty zakwaterowania i przejazdu nie są uwzględnione w cenie opłaty konferencyjnej.
 6. Ceny biletów obejmują:
  1. udział w dowolnych sesjach (w zależności od zakupionego biletu)
  2. lunch i przerwy kawowe
  3. udział w wieczornej imprezie networkingowej (tylko dla biletów: I dzień lub pełen pakiet)
  4. materiały uczestnika konferencji
  5. dostęp do materiałów udostępnionych przez prelegentów po konferencji
 7.  Ceny biletów zawierają podatek VAT w wysokości 23%. Do każdego biletu doliczana jest opłata transakcyjna wynikająca z korzystania z serwisu rejestracyjnego.
 8. W przypadku zmiany uczestnika konferencji wpłacona opłata za konferencję nie jest zwracana przez Organizatora. Osoba zgłaszająca uczestnika jest zobowiązana powiadomić niezwłocznie Organizatora o zmianie uczestnika poprzez zgłoszenie na adres: kontakt [at] siw.org.pl.
 9. W przypadku, gdy nie weźmie udziału w konferencji, bądź dokona rezygnacji z jej uczestnictwa nie otrzyma on zwrotu opłaty za bilet. W przypadku niemożliwości uczestniczenia w wydarzeniu z przyczyn losowych możliwe jest zgłoszenie do organizatora osoby zastępującej.
 10. Za członków Stowarzyszenia Inżynierii Wymagań uznane są osoby, które uiściły składkę członkowską za 2017 rok oraz wypełniły deklarację członkowską zatwierdzoną przez Zarząd.