Konferencja Inżynierii Wymagań i Analizy Biznesowej

IV edycja, 14-15 czerwca 2018, Warszawa

Teraz pod nowym adresem: www.kiwab.pl

Konferencja Inżynierii Wymagań i Analizy Biznesowej, czyli KIWAB to konferencja organizowana przez analityków dla analityków biznesowych, systemowych, inżynierów wymagań, ale również wszystkich tych, którzy są zaangażowani w tworzenia produktów informatycznych.

Umiejętność słuchania potrzeb Klientów oraz precyzyjnego opisania ich wymagań wobec systemu jest kluczem do sukcesu każdego projektu.

Celem konferencji jest nie tylko wymiana doświadczeń, ale również podnoszenie jakości wytwarzanego oprogramowania poprzez prezentacje dobrych praktyk oraz narzędzi wykorzystywanych w analizie biznesowej i inżynierii wymagań.

Konferencja organizowana jest przez Stowarzyszenie Inżynierii Wymagań od 2014 roku i przez 3 kolejne lata była jedyną taką konferencją organizowaną w Polsce gromadząc łącznie ponad 400 uczestników. Jesteśmy dumni, że zapoczątkowaliśmy trend, jakim niewątpliwie jest pojawianie się coraz większej liczby wydarzeń kierowanych do analityków biznesowych.